Tiếng Việt

Amoniac (NH3)

02/03/2020
Amoniac (NH3)
Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu của Amoniac tại thị trường Việt Nam. Với việc mở rộng và mở rộng kinh doanh năng động, KPT Chem mở rộng hoạt động kinh doanh từ hoạt động kinh doanh chính là Amoniac và các hóa chất liên quan sang xử lý nước & Hóa chất khử mùi, Hóa chất tẩy rửa công nghiệp, Giải pháp bảo trì xử lý bằng hóa chất.
Tên sản phẩm: Amoniac
CAS-số: 7664-41-7
Từ đồng nghĩa: Amoniac (khan)
Khuyến nghị sử dụng: Nguyên liệu để sản xuất urê và công nghiệp khác các ứng.
 


Kho hàng hóa KPT: công suất 600 tấn tại cảng Gò Dầu A, Long Thành, Đồng Nai 

Thông số sản phẩm  
KPT