Tiết kiệm năng lượng

Trong vật lý, năng lượng là đại lượng vật lý mà phải được chuyển đến một đối tượng để thực hiện một công trên, hoặc để làm nóng, các đối tượng.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nền tảng để KPTCHEM phát triển bền vững.  KPTCHEM luôn nỗ lực đưa những giải pháp công nghệ xanh, tích cực hưởng ứng, tuyên truyền các hoạt động tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu,... Qua đó, đem lại những giá trị thiết thực cho sự phát triển bền vững, hướng tới một tương lai xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero (giảm phát thải ròng về 0).

 

Tiết kiệm năng lượng

Pan Gel UT7

Pan Gel UT7

 • ĐVT:Hộp
 • Đóng gói:Hộp 5 viên
 • Nguồn gốc:Mỹ
 • Trọng lượng: 33 gram/viên
 • Kích thước: D=4,7 cm, H= 2 cm

Pan Gel UT3

Pan Gel UT3

 • ĐVT:Hộp
 • Đóng gói:Hộp 5 viên, Hộp 10 viên
 • Nguồn gốc:Mỹ
 • Trọng lượng: 23,2 gram/viên
 • Kích thước: D=4,5 cm, H= 1,3 cm

Pan Gel JR Green

Pan Gel JR Green

 • ĐVT:Hộp
 • Đóng gói:Hộp 20 viên, Hộp 50 viên
 • Nguồn gốc:Mỹ
 • Trọng lượng: 4 gram/viên
 • Kích thước: D=2,4 cm, H= 0,8 cm

Clogg Away

Clogg Away

 • ĐVT:Hộp
 • Đóng gói:Hộp 5 viên, Hộp 10 viên
 • Nguồn gốc:Mỹ
 • Trọng lượng: 12,4 gram/viên
 • Kích thước: D=3,5 cm, H= 1,2 cm

Pan Clear

Pan Clear

 • ĐVT:Hộp
 • Đóng gói:Hộp 10 viên
 • Nguồn gốc:Mỹ
 • Trọng lượng: 1,8 gram/viên
 • Kích thước: D=1,6 cm, H= 0,5 cm

Pan Tab Blue

Pan Tab Blue

 • ĐVT:Hộp
 • Đóng gói:Hộp 10 viên, 20 viên hoặc 100 viên
 • Nguồn gốc:Mỹ
 • Trọng lượng: 2 gram/viên
 • Kích thước: D=1,7 cm, H= 0,7 cm
Online Support
Ms. Thắm Nina
Ms. Thắm Nina
0908 901 955
Ms. Phương Anh
Ms. Phương Anh
0938 892 002