Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải như nước thải hộ gia đình, thương mại và cơ quan. Nó bao gồm các quá trình vật lý, hóa học,...

Nước không phải là tài nguyên vô hạn, tuy nhiên đó lại là môi trường để duy trì sự sống con người cũng như của hàng trăm các loài sinh vật khác.

Để đảm bảo được nguồn nước sạch cũng như hạn chế tối đa tác động của nước thải tới môi trường, KPTCHEM đã cung cấp những giải pháp cũng như công nghệ xử lý nước thải sinh học, hóa học với mục tiêu tạo ra một dòng nước thải an toàn với môi trường, góp phần phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, KPTCHEM cũng đồng thời cung cấp các loại hóa chất xử lý nước thải hiệu quả, giá cả cạnh tranh giúp các chỉ số nước thải đạt yêu cầu khi xả thải ra môi trường.

Xử lý nước thải

Hydro Peroxite - H2O2 50%

Hydro Peroxite - H2O2 50%

 • CAS No.:7722-84-1
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:IBS tank 1000L, xe bồn
 • Nguồn gốc:Thái Lan, Bangladesh

Sodium Hydroxide - NaOH 32%

Sodium Hydroxide - NaOH 32%

 • CAS No.:1310-73-2
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:Xe bồn từ 10 tấn
 • Nguồn gốc:Việt Nam

Khí Clo hóa lỏng - Cl2

Khí Clo hóa lỏng - Cl2

 • CAS No.:7782-50-5
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:Cylinder 900kg, xe bồn
 • Nguồn gốc:Việt Nam

Methanol - Ch3OH

Methanol - Ch3OH

 • CAS No.:67-56-1
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:Phuy 200kg, xe bồn từ 10 tấn
 • Nguồn gốc:Việt Nam

Acid Clohydric - HCL 31%

Acid Clohydric - HCL 31%

 • CAS No.:7647-01-0
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:Phuy 200kg, xe bồn từ 10 tấn
 • Nguồn gốc:Việt Nam

Sodium bisulfite - NAHSO3

Sodium bisulfite - NAHSO3

 • CAS No.:7631-90-5
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:Phuy 200kg, xe bồn từ 10 tấn
 • Nguồn gốc:Trung Quốc

Sodium Hypochlorite - NAOCL 10%

Sodium Hypochlorite - NAOCL 10%

 • CAS No.:7681-52-9
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:IBC tank 1000l, xe bồn
 • Nguồn gốc:Việt Nam

Acid Sulfuric - H2SO4 98%

Acid Sulfuric - H2SO4 98%

 • CAS No.:7664-93-9
 • ĐVT:Kgs
 • Đóng gói:Xe bồn từ 10 tấn, IBC tank 1000L
 • Nguồn gốc:Việt Nam
Online Support
0908 901 955
0909 576 800