Giới thiệu

“Tư Duy Xanh” là cam kết với môi trường của chúng tôi

CHÚNG TÔI LÀ

Được thành lập vào năm 2009, KPTCHEM là công ty công nghệ xanh chuyên cung cấp các sản phẩm khí NH3 và hóa chất cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Greentech. Bên cạnh việc tập trung vào các giải pháp xử lý môi trường, KPTCHEM còn áp dụng công nghệ xanh tiên tiến để sản xuất khí và hóa chất. Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm hóa chất và khí có độ tinh khiết cao được sử dụng rộng rãi trong sản xuất tấm pin mặt trời để giảm thiểu lượng khí thải ròng. 

Với cam kết kiên định về tính bền vững, KPTCHEM không ngừng hướng tới trở thành đối tác đáng tin cậy, cung cấp các sản phẩm hàng đầu giúp khách hàng giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

CHÚNG TÔI LÀ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KPTCHEM không ngừng cố gắng và phát triển để hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu phát thải, cung cấp giải pháp công nghệ để xử lý rác thải thành nguyên liệu xanh, giúp giảm thiểu diện tích chôn lấp và giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện tại, KPTCHEM đang tập trung phát triển các lĩnh vực hoạt động sau:

  • Khí đốt (Gases)
  • Khí đốt chất lượng cao (High - quality gases)
  • Hóa chất công nghiệp (Industry Chemical)
  • Hóa chất thí nghiệm (Lab Chemical)
  • Vi sinh xử lý nước thải (Microbiology wastewater treatment)

Hướng đến sự phát triển bền vững, KPTCHEM đã và đang theo đuổi những giá trị theo phương hướng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KPTCHEM

KPTCHEM có giá trị cốt lõi là CARE với bốn tố chất quan trọng không thể tách rời.

  • Commitment (Cam kết): Có trách nhiệm, cư xử chính trực, hỗ trợ và hợp tác với người khác, giữ cam kết đầy đử với mọi người để duy trì danh tiếng của bạn và niềm tin của người khác đối với bạn.
  • Adaptability (Thích ứng): Nhanh chóng, linh hoạt và chủ động thích ứng với sự thay đổi (Agility): không ngừng tiếp thu kiến thức, tăng cường đổi mới, tư duy sáng tạo để tiên phong tạo ra các giá trị bền vững.
  • Respect (Tôn trọng): Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người, đối xử với họ đúng cách và chuyên nghiệp và đánh giá cao sự khác biệt.
  • Effciency (Hiệu quả): Hiệu quả nên được đưa vào xem xét mọi hành động. Mỗi giải pháp của KPT GROUP đều mang lại hiệu quả cho khách hàng, nhân viên, cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KPTCHEM
Online Support
0908 901 955
0909 576 800