Vi sinh xử lý nước thải

Vi sinh xử lý nước thải là một phần không thể thiếu tỏng các hệ thống xử lý nước thải giúp làm giảm BOD, COD, TSS,... và loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải

Ứng dụng vi sinh trong xử lý nước thải là một trong những phương pháp sinh học hiệu quả để giảm thiểu các chất độc hại và chất ô nhiễm trong nước thải bằng cách sử dụng vi khuẩn và vi sinh vật. Những vi sinh vật này có khả năng phân hủy các chất hữu cơ và khử mùi, giúp cải thiện chất lượng nước thải trước khi xả thải ra môi trường, giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

KPTCHEM là đơn vị cung cấp các sản phẩm vi sinh được phân lập chuyên biệt để xử lý nước thải trong các ngành công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Việc ứng dụng vi sinh trong xử lý nước thải không chỉ giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo được tiêu chuẩn xả thải mà còn giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu đạt tới Net Zero bền vững. 

Vi sinh xử lý nước thải
Chưa có sản phẩm trong danh mục này.
Online Support
0908 901 955
0909 576 800