Test Kit

KPTChem chuyên cung cấp các bộ Kit Test Sera đo đạc các chỉ số môi trường nước

 

Aqua Test Box 8 chỉ tiêu

Aqua Test Box 8 chỉ tiêu

 • ĐVT:Bộ vali
 • Hãng: Sera - Đức
 • Chỉ tiêu: PH, KH, NH3/NH4, NO2, NO3, PO4, Cu, Ca

Koi Aqua Test Box 9 chỉ tiêu

Koi Aqua Test Box 9 chỉ tiêu

 • ĐVT:Bộ vali
 • Hãng: Sera - Đức
 • Chỉ tiêu: PH, GH, KH, NH3/NH4, NO2, NO3, PO4, Fe, Clo

Aqua Test Box 9 chỉ tiêu

Aqua Test Box 9 chỉ tiêu

 • ĐVT:Bộ vali
 • Hãng: Sera - Đức
 • Chỉ tiêu: PH, GH, KH, NH3/NH4, NO2, NO3, PO4, Fe, Cu

TEST NH3 / NH4

TEST NH3 / NH4

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 60 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST O2

TEST O2

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 60 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST NO3

TEST NO3

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 60 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST NO2

TEST NO2

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 75 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST gH

TEST gH

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 100 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST Cl

TEST Cl

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 45 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST kH

TEST kH

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 100 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST pH

TEST pH

 • ĐVT:Hộp
 • Số lần test: 100 lần
 • Hãng: Sera - Đức

TEST Fe

TEST Fe

 • ĐVT:Hộp
 • Hãng: Sera - Đức

TEST Mg

TEST Mg

 • ĐVT:Hộp
 • Hãng: Sera - Đức

TEST Ca

TEST Ca

 • ĐVT:Hộp
 • Hãng: Sera - Đức

TEST CO2

TEST CO2

 • ĐVT:Hộp
 • Hãng: Sera - Đức

TEST PO4

TEST PO4

 • ĐVT:Hộp
 • Hãng: Sera - Đức
Online Support
0908 901 955
0909 576 800